Właściciel

Adam Chochołek, wykształcenie wyższe, zawodowo podatkami zajmuje się od 1981r. W latach 1981-1990 zatrudniony był w Ministerstwie Finansów. Karierę zawodową w administracji państwowej zakończył pełniąc funkcję Naczelnika Wydziału w Departamencie Podatków Bezpośrednich i Opłat. Od 01.01.1991r. prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek w zakresie usług księgowych. Najpierw w dwuosobowej spółce cywilnej Biuro Rachunkowe „PROFIT” do 1997r, następnie w spółce cywilnej Biuro Rachunkowe „PROFIT-BIS”, a od 2010r. samodzielnie jako Biuro Rachunkowo-Doradcze POLTAKSA. Adam Chochołek jest autorem kilkunastu publikacji o tematyce podatkowej, z których najważniejsze to książki:

  • "Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów" (5 wydań)
  • "Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych"
  • "100 pytań na tematy podatkowe"

Pan Jerzy Andrzej Tomczak – doradca podatkowy nr 05259 napisał:
„Kiedy przed kilkunastu laty rozpoczynałem przygodę z podatkami, wszystko wydawało się łatwe i dziecinnie proste. Wystarczyło znać dwie ustawy (podatek dochodowy i obrotowy) i akty wykonawcze do tych ustaw, a było ich naprawdę niewiele, oraz posiąść sztukę logicznego rozumowania, by być niezłym doradcą podatkowym. Choć wówczas zawód ten nie figurował na oficjalnej liście zawodów i specjalności. Najważniejszym „aktem prawnym”, z którego korzystali podatnicy i który królował na biurkach urzędników urzędów skarbowych, była broszura Adama Chochołka wprowadzająca w tajniki prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W obrocie prawnym nie funkcjonowało co prawda pojęcie „małego podatnika”, ale nikt związany z sektorem małych przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne, ani podatnicy ani urzędnicy, nie zajmowali się kodeksem cywilnym i innymi równie fundamentalnymi aktami prawnymi, metodami wykładni, itp. Większość sporów z organami podatkowymi ograniczała się do kwestii typu, czy dany wydatek zaksięgowano do właściwej kolumny księgi.”.

Właściciel Biura Rachunkowo-Doradczego POLTAKSA był jednym z założycieli Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy a także Prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Właścicieli i Kierowników Biur Rachunkowych.