Usługi

W Biurze Rachunkowo-Doradczym POLTAKSA księgowość prowadzona jest na systemach finansowo-księgowych Symfonia firmy Sage sp. z o.o. oraz Tax-Pro firmy ADAD Systems z Łodzi.

Biuro świadczy usługi księgowe w zakresie:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji sprzedaży do celów ryczałtu
 • prowadzenia rejestrów do celów podatku VAT
 • prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenia ewidencji wyposażenia
 • sporządzania miesięcznych i kwartalnych deklaracji podatkowych
 • sporządzania deklaracji ZUS
 • sporządzania sprawozdań rocznych (bilans, zeznanie CIT i PIT)
 • sporządzania sprawozdań do urzędu statystycznego
 • przygotowania przelewów z opłatami na PIT, VAT i ZUS
 • reprezentowania klienta przed organami podatkowymi i ZUS

Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje:

 • sporządzanie list płac
 • sporządzanie umów zlecenia i o dzieło
 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych PIT-4, PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-40
 • sporządzanie deklaracji i raportów ZUS
 • sporządzanie deklaracji PFRON
 • przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników